Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36457
Nhan đề: Nghiên cứu sinh trưởng của loài keo lai [Acacia mangium và acacia auriculiformis] ở một số vùng thuộc tỉnh Gia Lai
Tác giả: Ngô, Văn Long
Nguyễn, Minh Thanh
Lê, Xuân Trường
Dương, Thanh Hải
Từ khoá: Keo lai
Gia Lai
Rừng trồng
Sinh trưởng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 06 .- Tr.78-86
Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành tại 3 công ty trồng Keo lai ở tuổi 3, tuổi 5 và tuổi 7 trên địa bàn các huyện Kong Chro, KBang, la Grai, Đăk Đoa, Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36457
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.