Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36461
Title: Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ những dấu mốc lịch sử
Authors: Đinh, Xuân Lý
Keywords: Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ
Đối tác toàn diện
Hợp tác kinh tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09(358) .- Tr.80-85
Abstract: Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ từ giữa thế kỷ XX đến nay là mối quan hệ đặc biệt trong lịch sử ngoại giao song phương của Việt Nam với các nước lớn trên thế giới. Dù đối lập về ý thức hệ và từng là kẻ thù của nhau, nhưng thông qua đối thoại, sự hiểu biết và hợp tác, hai nước đã vượt qua được các trở ngại "chính trị", phát triển quan hệ với những bước ngoặt lịch sử ấn tượng: đi từ "cựu thù" đến "bình thường hóa"; từ "bình thường hóa" đến "đối tác toàn diện" và đến nay Việt Nam là một "đối tác quan trọng và đáng tin cậy" của Hoa Kỳ. Quan hệ hai nước hợp tác bình đẳng và hướng tới hòa bình, thịnh vượng của hai quốc gia, của khu vực và thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36461
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.