Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36466
Nhan đề: Tỉnh Gia Lai tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
Tác giả: Ngô, Thị Thu Hồng
Từ khoá: Gia Lai
Bồi dưỡng
Cán bộ, công chức cấp xã
Hệ thống chính trị cơ sở
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 3 .- Tr.84-88
Tóm tắt: Bài viết: Về thực trạng hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Kết luận
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36466
ISSN: 0868-3247
Bộ sưu tập: Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.88 MBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.