Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36479
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hiền-
dc.date.accessioned2020-10-09T02:30:40Z-
dc.date.available2020-10-09T02:30:40Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0936-8477-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36479-
dc.description.abstractTrong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng luôn quan tâm lãnh đạo các hoạt động của Công đoàn Việt Nam, coi trọng công tác vận động công nhân và xây dựng tổ chức Công đoàn nhằm phát huy vai trò chủ động, tích cực và sáng tạo của Công đoàn, tạo điều kiện để Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lịch sử Đảng;Số 08(358) .- Tr.98-102-
dc.subjectHoạt động công đoànvi_VN
dc.subjectĐẩy mạnh công nghiệp hóavi_VN
dc.subjectHiện đại hóavi_VN
dc.titleHoạt động Công đoàn Việt Nam (1996-2019) chủ trương và một số kết quảvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.