Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36484
Title: Nghiên cứu tác động của khối trượt lở bão hòa nước lên kết cấu tường chắn cứng
Authors: Nguyễn, Phương Dung
Keywords: Trượt lở đất
Tường chắn
Áp lực tỉnh và động lên tường chắn
Lực cực đại khối trượt lở
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 06 .- Tr.107-113
Abstract: Khác với quan điểm đưa sơ đồ tải trọng về các thanh phần tĩnh lực, trong bài viết sẽ đề cập tới lực động do khối trượt lở tác dụng lên tường khi quá trình trượt lở diễn ra. Các tính chất của dòng trượt lở trên Flow 3D được mô tả rõ ràng trong thí nghiệm để đảm bảo kết quả sát với thực tế - đây là tiền đề để xây dựng mô hình toán tỉ lệ 1:1 nhằm xác định lực tác động lớn nhất của khối trượt lở lên tường chắn cứng không thoát nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36484
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.