Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36484
Nhan đề: Nghiên cứu tác động của khối trượt lở bão hòa nước lên kết cấu tường chắn cứng
Tác giả: Nguyễn, Phương Dung
Từ khoá: Trượt lở đất
Tường chắn
Áp lực tỉnh và động lên tường chắn
Lực cực đại khối trượt lở
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 06 .- Tr.107-113
Tóm tắt: Khác với quan điểm đưa sơ đồ tải trọng về các thanh phần tĩnh lực, trong bài viết sẽ đề cập tới lực động do khối trượt lở tác dụng lên tường khi quá trình trượt lở diễn ra. Các tính chất của dòng trượt lở trên Flow 3D được mô tả rõ ràng trong thí nghiệm để đảm bảo kết quả sát với thực tế - đây là tiền đề để xây dựng mô hình toán tỉ lệ 1:1 nhằm xác định lực tác động lớn nhất của khối trượt lở lên tường chắn cứng không thoát nước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36484
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.