Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36494
Title: Hội thảo khoa học "đồng chí Lương Văn Tri - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn"
Authors: Đặng, Hoàng
Keywords: Hội thảo khoa học
Lương Văn Tri
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09(358) .- Tr.113
Abstract: Hội thảo đã nhận được gần 40 tham luận. Các tham luận và ý kiến, phát biểu tại Hội thảo đã tập trung làm rõ những hoạt động và cống hiến nổi bật của đồng chí Lương Văn Tri - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36494
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
323.18 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.