Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36522
Nhan đề: Phân chia địa tầng Pliocen - Đệ tứ ở phía đông thềm lục địa Việt Nam trên cơ sở tài liệu trùng lỗ và tảo vôi
Tác giả: Nguyễn, Thị Thắm
Nguyễn, Văn Sử
Tạ, Thị Hòa
Mai, Hoàng Đảm
Nguyễn, Hoài Chung
Từ khoá: Pliocen
Đệ tứ
Thềm lục địa Việt Nam
Tảo vôi
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 62(08) .- Tr.4-7
Tóm tắt: Hóa thạch trùng lỗ (foraminifera) và tảo vôi (calcareous nannofossil) được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu sinh địa tầng trầm tích biển do chúng tiến hóa nhanh và phân bố rộng. Qua nhiều năm nghiên cứu các trầm tích Pliocen-Đệ tứ ở phía đông thềm lục địa Việt Nam thông qua các giếng khoan thăm dò dầu khí, nhóm tác giả nhận thấy hai nhóm sinh vật trên thực sự là công cụ hiệu quả để phân chia chi tiết địa tầng các trầm tích này. Các giếng khoan A, B, C, D, E và F được chọn đại diện cho khu vực nghiên cứu. Áp dụng các tiêu chuẩn phân đới trùng lỗ trôi nổi “N” Blow và “PL” & “PT” Wade và nnk; tiêu chuẩn phân đới tảo vôi “NN” Martinii và “CNPL” Backman và nnk, bảng phân chia địa tầng và các đới sinh vật cho các trầm tích Pliocen-Đệ tứ ở phía đông thềm lục địa Việt Nam đã được đưa ra.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36522
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.177.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.