Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36522
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thắm-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Sử-
dc.contributor.authorTạ, Thị Hòa-
dc.contributor.authorMai, Hoàng Đảm-
dc.contributor.authorNguyễn, Hoài Chung-
dc.date.accessioned2020-10-09T03:20:09Z-
dc.date.available2020-10-09T03:20:09Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-4794-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36522-
dc.description.abstractHóa thạch trùng lỗ (foraminifera) và tảo vôi (calcareous nannofossil) được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu sinh địa tầng trầm tích biển do chúng tiến hóa nhanh và phân bố rộng. Qua nhiều năm nghiên cứu các trầm tích Pliocen-Đệ tứ ở phía đông thềm lục địa Việt Nam thông qua các giếng khoan thăm dò dầu khí, nhóm tác giả nhận thấy hai nhóm sinh vật trên thực sự là công cụ hiệu quả để phân chia chi tiết địa tầng các trầm tích này. Các giếng khoan A, B, C, D, E và F được chọn đại diện cho khu vực nghiên cứu. Áp dụng các tiêu chuẩn phân đới trùng lỗ trôi nổi “N” Blow và “PL” & “PT” Wade và nnk; tiêu chuẩn phân đới tảo vôi “NN” Martinii và “CNPL” Backman và nnk, bảng phân chia địa tầng và các đới sinh vật cho các trầm tích Pliocen-Đệ tứ ở phía đông thềm lục địa Việt Nam đã được đưa ra.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 62(08) .- Tr.4-7-
dc.subjectPliocenvi_VN
dc.subjectĐệ tứvi_VN
dc.subjectThềm lục địa Việt Namvi_VN
dc.subjectTảo vôivi_VN
dc.titlePhân chia địa tầng Pliocen - Đệ tứ ở phía đông thềm lục địa Việt Nam trên cơ sở tài liệu trùng lỗ và tảo vôivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.177.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.