Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36535
Title: Đất phèn - nguồn tài nguyên mới
Authors: Đỗ, Thị Thao
Lê, Thị Hồng Diệp
Keywords: Đất phèn
Nguồn tài nguyên mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 18 .- Tr.44-45
Abstract: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng trọng điểm đóng góp lớn vào việc sản xuất lúa gạo của cả nước nói riêng và sản phẩm nông nghiệp nói chung. Tuy nhiên, những năm gần đây, công tác quản lý cũng như sử dụng hiệu quả các loại đất tại đây gặp nhiều khó khăn do tình trạng nhiễm phèn ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Đất phèn được biết đến như vùng “đất chết”, nhưng với nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng do dân số tăng, nhu cầu lương thực thực phẩm cũng tăng trong khi diện tích đất nông nghiệp lại ngày càng giảm, đòi hỏi chúng ta phải có cách nhìn mới về nguồn tài nguyên này để sử dụng hợp lý và bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36535
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.225.8


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.