Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36535
Nhan đề: Đất phèn - nguồn tài nguyên mới
Tác giả: Đỗ, Thị Thao
Lê, Thị Hồng Diệp
Từ khoá: Đất phèn
Nguồn tài nguyên mới
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 18 .- Tr.44-45
Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng trọng điểm đóng góp lớn vào việc sản xuất lúa gạo của cả nước nói riêng và sản phẩm nông nghiệp nói chung. Tuy nhiên, những năm gần đây, công tác quản lý cũng như sử dụng hiệu quả các loại đất tại đây gặp nhiều khó khăn do tình trạng nhiễm phèn ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Đất phèn được biết đến như vùng “đất chết”, nhưng với nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng do dân số tăng, nhu cầu lương thực thực phẩm cũng tăng trong khi diện tích đất nông nghiệp lại ngày càng giảm, đòi hỏi chúng ta phải có cách nhìn mới về nguồn tài nguyên này để sử dụng hợp lý và bền vững.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36535
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.123


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.