Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36536
Title: Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn bản địa có khả năng phân hủy mạnh các hợp chất hữu cơ từ nước thải làng nghề nấu rượu Đại Lâm nhằm ứng dụng trong xử lý nước thải
Authors: Đào, Thị Hồng Vân
Đỗ, Phương Khanh
Nguyễn, Văn Hiếu
Keywords: Bacillus
Pseudomonas
Xử lý nước thải làng nghề
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 07 .- Tr.13-19
Abstract: Nghiên cứu hình thái khuẩn lạc và tế bào, khả năng sử dụng nguồn đường và nitơ, kết quả phân tích trình tự gen 16S rDNA và so sánh cho thấy mức độ tương đồng cao (> 99%) với một số loài trên GenBank. 3 chủng đã được định danh và đăng ký trên GenBank với mã số: Bacillus sp. BH1 (MN519478), Bacillussp. BH2 (MN519479) và Pseudomonassp. BH3 (MN519480).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36536
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.