Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36540
Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá thoái hóa đất tỉnh Đắk Nông vùng Tây Nguyên
Tác giả: Nguyễn, Quang Học
Nguyễn, Bá Lâm
Nguyễn, Quang Huy
Từ khoá: Thoái hóa đất
Tỉnh Đắk Nông
Tây Nguyên
Suy giảm độ phì
Xoi món
Kết von
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 07 .- Tr.20-26
Tóm tắt: Đánh giá 606.364 ha đất của tỉnh Đắk Nông vùng Tây Nguyên có diện tích thoái hóa là 551.430 ha, gồm thoái hóa nặng 31.205 ha, thoái hóa trung bình 242.760 ha và thoái hóa nhẹ 277.465 ha …
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36540
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.