Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36550
Title: Thành phần côn trùng cánh cứng (Coleoptera) tại khu vực Động Châu - Khe Nước Trong, Quảng Bình
Authors: Hoàng, Thị Hằng
Phan, Văn Chức
Keywords: Cánh cứng
Động Châu - Khe Nước Trong
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 07 .- Tr.40-47
Abstract: Sinh cảnh rừng phục hồi trên núi đất tập trung số loài lớn nhất, chiếm 69,92% tổng số loài, tiếp đến là sinh cảnh trảng cỏ cây bụi chiếm 58,54%, sinh cảnh rừng nguyên sinh chiếm 56,10%, sinh cảnh rừng tre nứa chiếm 53,66%, sinh cảnh ven khe suối chiếm 47,97% và ít nhất là sinh cảnh rừng hỗn giao trên núi đá vôi chiếm 13,01%. Các loài với tiềm năng gây hại có số lượng nhiều nhất, chiếm 63,41%, tiếp đến là các loài có vai trò phân hủy xác động, thực vật, cải tạo đất chiếm 23,58%, số loài thiên địch chiếm 13,01%. Ghi nhận 01 loài trong Sách Đỏ Việt Nam là Bọ hung 3 sừng (Chalcosoma atlas).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36550
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.