Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36550
Nhan đề: Thành phần côn trùng cánh cứng (Coleoptera) tại khu vực Động Châu - Khe Nước Trong, Quảng Bình
Tác giả: Hoàng, Thị Hằng
Phan, Văn Chức
Từ khoá: Cánh cứng
Động Châu - Khe Nước Trong
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 07 .- Tr.40-47
Tóm tắt: Sinh cảnh rừng phục hồi trên núi đất tập trung số loài lớn nhất, chiếm 69,92% tổng số loài, tiếp đến là sinh cảnh trảng cỏ cây bụi chiếm 58,54%, sinh cảnh rừng nguyên sinh chiếm 56,10%, sinh cảnh rừng tre nứa chiếm 53,66%, sinh cảnh ven khe suối chiếm 47,97% và ít nhất là sinh cảnh rừng hỗn giao trên núi đá vôi chiếm 13,01%. Các loài với tiềm năng gây hại có số lượng nhiều nhất, chiếm 63,41%, tiếp đến là các loài có vai trò phân hủy xác động, thực vật, cải tạo đất chiếm 23,58%, số loài thiên địch chiếm 13,01%. Ghi nhận 01 loài trong Sách Đỏ Việt Nam là Bọ hung 3 sừng (Chalcosoma atlas).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36550
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.