Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3656
Title: Khảo sát sự đa dạng thành phần loài Dương xỉ (Polypodiophyta) ở huyện Tam Bình và huyên Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Authors: Phạm, Thị Bích Thủy
Nguyễn, Thị Hồng Phúc
Keywords: Sư phạm Sinh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài: “Khảo sát đa dạng về thành phần loài Dương xỉ (Polypodiophyta) ở huyện Tam Bình và huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long” được thực hiện từ tháng 8/2017 đến tháng 5/2018. Kết quả đã thống kê, định danh và mô tả được 22 loài Dương xỉ, thuộc 16 chi, 9 họ, tất cả các loài đều thuộc lớp Dương xỉ (Polypodiopsida). Trong đó, ở huyện Tam Bình tiến hành điều tra 14/17 xã, thị trấn, thu được 21 loài, thuộc 16 chi, 9 họ Dương xỉ; huyện Trà Ôn tiến hành điều tra 11/14 xã, thị trấn, thu được 18 loài, 13 chi, 8 họ Dương xỉ; Có 7 loài phổ biến được tìm thấy ở cả 2 huyện Tam Bình và huyện Trà Ôn; 1 loài chưa có tên trong danh lục thực vật Việt Nam. Hoàn thành bộ sưu tập ảnh gồm 80 ảnh và bộ bách thảo tập gồm 50 mẫu ép khô, góp phần làm phong phú bộ sưu tập mẫu trong phòng thí nghiệm thực vật, đồng thời bổ sung và thay thế những mẫu bị hư hại trong phòng thí nghiệm, phục vụ cho quá trình học tập và trong nghiên cứu. Đề tài không chỉ đánh giá sự đa dạng về thành phần loài mà còn đánh giá đa dạng về sinh cảnh, dạng sống và công dụng của Dương xỉ.
Description: 96 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3656
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.61 MBAdobe PDF
Your IP: 54.174.225.82


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.