Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36564
Title: Đánh giá hoạt tính kháng viêm, kháng khuẩn và ức chế enzyme α-glucosidase in vitro của nấm Ophiocordyceps sinensis giàu selen
Authors: Lê, Quốc Phong
Nguyễn, Hoàng Đăng Khoa
Đặng, Tú Quyên
Nguyễn, Tài Hoàng
Đinh, Minh Hiệp
Ngô, Kế Sương
Keywords: Hoạt tính kháng khuẩn
Hoạt tính kháng viêm
Hoạt tính ức chế α-glucosidasc
Ophiocordvceps sinensis
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 62(08) .- Tr.19-24
Abstract: Ophiocordyceps sinensis (O. sinensis) - đông trùng hạ thảo, là một loại nấm dược liệu quý chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học như cordycepin, D-mannitol, polysaccharide... Trong đó, đặc biệt có selen - một nguyên tố vi lượng cần thiết cho con người, là thành phần cấu tạo chính của một số enzyme như glutathione peroxidase, thioredoxin reductase và deiodinase.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36564
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.