Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36569
Nhan đề: Đảng bộ huyện Gò Công Tây chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu
Tác giả: Tống, Văn Sông
Từ khoá: Đảng bộ
Gò Công Tây
Kiểm tra
Giám sát
Người đứng đầu
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.17-19
Tóm tắt: Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực người có chức, có quyền, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương; cấp ủy đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ cấp ủy luôn quan tâm sát sao lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36569
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.