Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36573
Title: Khắc phục hạn chế, tồn tại sau các kết luận kiểm tra
Keywords: Khắc phục
Hạn chế
Tồn tại
Kiểm tra
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.20-21,76
Abstract: Ngày 10-7, tại Đà Năng, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tạp chí Kiểm tra trích đăng một số tham luận của các đại biểu tham dự Hội nghị. (Đầu đề các bài tham luận do Tạp chí Kiểm tra đặt).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36573
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.