Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36573
Nhan đề: Khắc phục hạn chế, tồn tại sau các kết luận kiểm tra
Từ khoá: Khắc phục
Hạn chế
Tồn tại
Kiểm tra
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.20-21,76
Tóm tắt: Ngày 10-7, tại Đà Năng, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tạp chí Kiểm tra trích đăng một số tham luận của các đại biểu tham dự Hội nghị. (Đầu đề các bài tham luận do Tạp chí Kiểm tra đặt).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36573
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.