Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36575
Title: Quy trình áp dụng BIM trong giai đoạn tiền xây dựng của các dự án nhà công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh
Authors: Hà, Duy Khánh
Huỳnh, Trung Hiếu
Keywords: BIM
Dự án nhà công nghiệp
Giai đoạn tiền xây dựng
Quy trình
Ứng dụng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 62(08) .- Tr.30-34
Abstract: Mô hình thông tin công trình (Building Information Modeling - BIM) đã được áp dụng ở các dự án xây dựng tại Việt Nam trong khoảng 10 năm gần đây. Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã khảo sát và đánh giá những lợi ích cũng như những khó khăn khi áp dụng BIM trong suốt vòng đời dự án. Tuy nhiên, cải tiến khả năng áp dụng của BIM vẫn luôn là một thách thức lớn đối với ngành công nghiệp xây dựng. Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát và đề xuất quy trình ứng dụng BIM vào dự án nhà công nghiệp thực hiện theo phương thức thiết kế - thi công (D&B).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36575
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.5.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.