Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36578
Title: Ảnh hưởng của nước ngầm đến độ bền hóa học của hỗn hợp đất gia cố
Authors: Trần, Văn Quân
Keywords: Đất gia cố
Xi măng
Mô hình truyền chất
Phản ứng
Độ bền
Độ rỗng
Nước ngầm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 07 .- Tr.48-52
Abstract: Kết quả mô hình cho thấy độ rỗng của hỗn hợp đất gia cố tầng lên 20% sau 10 năm do sự hòa tan của khoáng C-A-S-H và Portlandite, đồng thời không có khoáng mới được kết tủa. Các khoáng cải thiện tính chất cơ học chủ yếu cho hỗn hợp đất gia cố là các khoáng C-S-H, các khoáng này vẫn bền sau 10 năm tiếp xúc với nước ngầm của hỗn họp đất gia cố.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36578
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.