Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36620
Title: Triển khai giải pháp phòng, chống ngập lụt hiệu quả ở Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Xuân Nam
Keywords: Ngập lụt
Giải pháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 19 .- Tr.48-49
Abstract: Thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố) là thành phố ven biển, có sông rạch chằng chịt, nằm trọn trong lưu vực của 3 con sông lớn là sông Sài Gòn - Đồng Nai - Soài Rạp, có nền đất thấp nên bị ảnh hưởng rất lớn của thủy triều. Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá Thành phố là một trong 10 thành phố trên thế giới bị đe dọa nhiều nhất bởi BDKH.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36620
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.39.7


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.