Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36638
Title: Truyện ngắn yêu thích của tôi là...
Authors: Đăng Hoàng
Keywords: Truyện ngắn yêu thích
Diễn đàn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 893 .- Tr.100-105
Abstract: Ở hai số tạp chí trước, Toà soạn đã mở diễn đàn “Thế nào là một truyện ngắn hay?” với sự tham gia của nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu - phê bình, thu hút sự chú ý của đông đảo bạn đọc, bạn viết. Sang số này, Toà soạn mở diễn đàn “Truyện ngắn yêu thích cửa tôi là... ” với sự tham gia của bạn đọc. Hi vọng những diễn đàn như thế này có ý nghĩa tích cực trong việc đồng hành, “tiếp lửa” cho cuộc thi truyện ngắn “Lửa Mới” (2018 - 2020) đang diễn ra trên VNQĐ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36638
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
320.39 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.