Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36650
Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh – người đặt nền móng đầu tiên cho mối quan hệ Việt Nam – Mỹ
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Keywords: Quan hệ Việt Nam – Mỹ
Hồ Chí Minh
Nền móng đầu tiên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 13 .- Tr.07-09
Abstract: Quan hệ Việt Nam – Mỹ đã trải qua rất nhiều thăng trầm, đổi thay của lịch sử. Ngày nay, Việt Nam và Mỹ đã bắt tay trở thành những người bạn, đối tác toàn diện, dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Có được những thành tựu đó là nhờ vào sự đóng góp rất lớn của nhân dân hai nước, nhưng hơn hết, người đặt nền móng đầu tiên cho mối quan hệ này chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36650
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.63 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.