Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36653
Nhan đề: Thực hiện Quy chế phối hợp ở Đảng bộ công an Hà Tĩnh
Tác giả: Anh Minh
Từ khoá: Quy chế phối hợp
Hà Tĩnh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.52-54
Tóm tắt: Sau Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Đảng ủy toàn khóa và hằng năm; trong đó có Quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an cấp huyện, thị, thành giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện, thị, thành ủy.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36653
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
970.88 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.