Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36657
Nhan đề: Kịp thời giải quyết bức xúc, sai phạm từ cơ sở
Tác giả: Lương Đức
Từ khoá: Giải quyết
Bức xúc
Sai phạm
Cơ sơ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.55-56
Tóm tắt: Đảng bộ Quận Hải Châu (Đà Nẵng) có nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng với 52 tổ chức, số lượng đảng viên đông hơn 11.550 đồng chí. Những năm qua, để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng quy định, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu đã ban hành nhiều văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, như: Quy định về quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản; quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với HĐND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các cơ quan nội chính quận; quan hệ giữa UBKT cấp ủy và cấp dưới...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36657
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
708.1 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.