Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36661
Title: Một số đặc điểm của phương pháp nghiên cứu xã hội học và phương pháp nghiên cứu công tác xã hội
Authors: Nguyễn, Đức Hữu
Keywords: Công tác xã hội
Xã hội học
Phương pháp
Khoa học xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 13 .- Tr.25-27,31
Abstract: Xã hội học và công tác xã hội có cùng trọng tâm – đó là nghiên cứu về con người như các chuyên ngành của khoa học xã hội. Mặc dù vậy, Xã hội học là một phần của Khoa học xã hội, trong khi Công tác Xã hội là một phần của khoa học ứng dụng và chuyên môn. Vì vậy, giữa hai ngành này ngoài những điểm giống nhau, chúng còn có một số điểm khác nhau trong cách tiếp cận nghiên cứu khoa học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36661
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.