Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36718
Title: Giá dầu mỏ quốc tế cuối năm 2018 và điều hành giá xăng dầu trong nước: Cần giữ ổn định các chỉ tiêu vĩ mô
Authors: Bùi, Xuân Hồi
Keywords: Giá dầu mỏ quốc tế
Điều hành giá xăng dầu
Lạm phát
Chỉ số giá tiêu dùng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .-Tr.73-78
Abstract: Bài viết phân tích diễn biến giá dầu quốc tế và đánh giá các kết quả điều hành giá xăng dầu trong nước giai đoạn 9 tháng đầu năm 2018. Trên cơ sở của dự báo, các diễn biến khó lường của giá dầu quốc tế cũng như kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô đến thời điểm hiện nay, bài viết đưa ra các khuyến nghị về điều hành giá xăng dầu trong những tháng cuối năm là cần hài hòa giữa các chỉ tiêu kinh tế ngành và chỉ tiêu tổng thể, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là giữ ổn định các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36718
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.49 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.145.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.