Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36721
Title: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp
Authors: Lê, Thanh Tùng
Keywords: Nông nghiệp
Nông nghiệp công nghệ cao
Phát triển nông nghiệp
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .-Tr.89-95
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá tổng quan thực trạng phát triển của nông nghiệp gắn với công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36721
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.05 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.