Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36732
Title: Tòa án nhân dân Việt Nam phát huy truyền thống cách mạng, vững bước đi lên
Authors: Nguyễn, Hòa Bình
Keywords: Cách mạng
Tòa án nhân dân
Vững bước
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 17 .- Tr.1-3,46
Abstract: Là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với Tòa án trước mắt cũng như lâu dài là rất nặng nề. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình đó, đòi hỏi Tòa án nhân dân, hơn bao giờ hết, phải phát huy hơn nữa truyền thống quý báu, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng Tòa án nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36732
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.