Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36747
Title: Kinh nghiệm sử dụng chỉ số đánh giá đổi mới của châu Âu và khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Phạm, Thế Dũng
Đỗ, Hương Lan
Keywords: Đổi mới sáng tạo
Chỉ số đánh giá
Kinh nghiệm Châu Âu
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 10 .- Tr.19-30
Abstract: Đánh giá đổi mới là hoạt động cần thiết và quan trọng để kiểm soát, hoạt động đổi mới một cách thường xuyên, liên tục đối với các cơ quan quản lý về doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn hội nhập hiện nay, khi tốc độ thay đổi công nghệ rất nhanh chóng và mạnh mẽ. Việt Nam đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ khai thác tài nguyên sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới. Để thúc đẩy đổi mới trong các doanh nghiệp Việt Nam cần thiết phải xây dựng bộ công cụ chuẩn để đánh giá hoạt động đổi mới. Bài viết sẽ phân tích kinh nghiệm sử dụng chỉ số đánh giá đổi mới ở châu Âu và đề xuất một số khuyến nghị cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36747
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.16 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.