Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36769
Title: Khả năng hấp phụ chất màu Congo Red trong môi trường nước của Humin hoạt hóa và các yếu tố ảnh hưởng
Authors: Vũ, Lê Vân Khánh
Phan, Thế Duy
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Phan, Đình Tuấn
Keywords: Chất màu Congo Red
Môi trường nước
Hoạt hóa
Yếu tố ảnh hưởng
Humin
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 21 .- Tr.13-15
Abstract: Humin là một chất hữu cơ quan trọng của than bùn. Mục tiêu của nghiên cứu này là để đánh giá vai trò của humin như một chất hấp phụ trong môi trường nước. Để đáp ứng mục tiêu này, humin được chiết xuất từ than bùn đất ngập nước ở Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang), tiếp theo là quá trình hoạt hóa với tỷ lệ khác nhau của Humin và KOH trong điều kiện nhiệt độ và thời gian khác nhau theo dòng N2. Với tỷ lệ humin: KOH là 1:4, ở nhiệt độ 700°c trong thời gian 2 giờ, khả năng hấp phụ màu đỏ congo của humin hoạt tính đã đạt được giá trị cao nhất là 250 mg/g. Trong điều kiện được hoạt hóa, humin thu được có bề mặt đặc biệt cao so với humin thô (731,7 m2/g so VỚI 9,6 m2/g). Hơn nữa, đẳng nhiệt cân bằng hấp phụ của congo đỏ trên humin hoạt hóa phù hợp cho cả mô hình Langmuir và Freundlich
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36769
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.