Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36771
Nhan đề: Một số ý kiến về tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng
Tác giả: Đỗ, Thành Công
Từ khoá: Cấp dưỡng
Nghĩa vụ
Tội từ chối hoặc trốn tránh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 17 .- Tr.36-40
Tóm tắt: Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích, luận bàn về tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng quy định tại Điều 186 Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS 2015), từ đó, chỉ ra một số vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36771
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.69 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.