Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36772
Title: Có căn cứ để tuyên bố việc kết hôn trái pháp luật không?
Authors: Lê, Cao
Keywords: Căn cứ
Kết hôn trái pháp luật
Tuyên bố
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 17 .- Tr.41-42, 47
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả xin nêu ra một số tình huống cụ thể về xác định năng lực hành vi dân sự trong kết hôn làm căn cứ để tuyên bố việc hủy kết hôn trái pháp luật còn tồn tại các quan điểm khác nhau để bạn đọc cùng nghiên cứu, trao đổi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36772
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.