Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36783
Title: Về chữ "Tâm" của cán bộ kiểm tra
Authors: Đỗ, Hùng Cường
Keywords: Chữ Tâm
Cán bộ
Kiểm tra
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.39-40,44
Abstract: Phấn đấu trở thành người đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng đã là khó, để trở thành cán bộ kiểm tra của Đảng còn khó hơn nhiều. Vì, để trở thành người cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trước hết người đó phải là đảng viên có hiểu biết về công tác xây dựng Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phải gương mẫu trong lời nói, hành động, có nghiệp vụ kiểm tra, có nhiệt huyết, trung thành với Đảng, mẫu mực, tận tụy với công việc, công tâm, tinh thông về nghiệp vụ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36783
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.117.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.