Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36806
Title: Một số đánh giá về sức mạnh kinh tế của Trung Quốc giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Quang Thuấn
Hoàng, Thế Anh
Keywords: Trung Quốc
Sức mạnh kinh tế
Toàn cầu
Vành đai và Con đường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 11 .- Tr.03-10
Abstract: Bài viết xem xét sức mạnh kinh tế của Trung Quốc trong mối tương quan với Mỹ và một số cường quốc khác trên thế giới cho thấy, giai đoạn hiện nay, Trung Quốc là cường quốc kinh tế mới nổi, với tổng lượng GDP đứng thứ hai thế giới, là nhà sản xuất hàng hóa lớn nhất thế giới, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới; thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ ba và đầu tư ra nước ngoài đứng thứ hai thế giới; dự trữ ngoại tệ đứng đầu thế giới, viện trợ kinh tế ra bên ngoài thứ hai thế giới. Đồng thời, sự phát triển kinh tế của Trung Quốc đang bộc lộ nhiều điểm yếu, rủi ro cả ở bên trong và mở rộng hợp tác kinh tế ra bên ngoài.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36806
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.