Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36811
Title: Sáng kiến “Vành đai và Con đường” dưới góc nhìn của Chủ nghĩa thực hiện
Authors: Nghiêm, Tuấn Hùng
Keywords: Chủ nghĩa hiện thực
Vành đai và Con đường
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 11 .- Tr.33-43
Abstract: Năm 2013, Sáng kiến “Vành đai và Con đường” chính thức ra đời, đánh dấu một bước chuyển mới trong chiến lược ngoại giao và phát triển của Trung Quốc. Với tham vọng vươn lên trở thành cường quốc có tầm ảnh hưởng lên khu vực và toàn cầu, Trung Quốc đặt ra rất nhiều kỳ vọng và công sức vào Sáng kiến này. Sáng kiến “Vành đai và Con đường” sẽ mang tới cho Trung Quốc nhiều lợi ích về mặt kinh tế, an ninh cũng như quyền lực, đó là động lực thúc đẩy Trung Quốc tích cực triển khai Sáng kiến này. Tuy nhiên, việc triển khai Sáng kiến “Vành đai và Con đường” chắc chắn sẽ mang tới nhiều va chạm, thách thức và hệ quả trong quan hệ quốc tế, đó là cán cân quyền lực giữa các cường quốc, còn các nước nhỏ thì rơi vào bài toán cân nhắc chi phí và lợi ích xem Sáng kiến “Vành đai và Con đường” là cơ hội hay thách thức để tìm cách cân bằng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36811
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.22 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.