Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36821
Title: Cải tiến quy trình tổng hợp bicalutamide làm thuốc điều trị ung thư tiền liệt tuyến
Authors: Trần, Văn Lộc
Nguyễn, Thế Anh
Trần, Thị Phương Thảo
Trần, Văn Chiến
Keywords: Bicalutamide
Chống ung thư
Quy trình tổng hợp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 03 .- Tr.346-349
Abstract: Năm 2014, nhóm tác giả thông báo quy trình tổng hợp bicalutamide đi từ nguyên liệu đầu 4-cyano-3-trifluoromethyphenylfluoride với methacryl-amidequa 4 bước với hiệu suất 48%. Từ các kết quả nghiên cứu trên thế giới và kết quả nghiên cứu trước đây, nhóm tác giả đã nghiên cứu cải tiến quy trình tổng hợp chất bicalutamide ở quy mô pilot đi từ nguyên đầu là 4-amino-2-(trifluo-romethyl) benzonitrile với methacryloyl chloride, sử dụng tác nhân bazơ K2CO3 thay cho tác nhân NaH trong bước phản ứng tạo sản phẩm trung gian 6 đây là nguyên liệu rẻ tiền, phản ứng có thể triển khai ở quy mô pilot qua 4 bước đạt hiệu suất là 66% (theo sơ đồ 1).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36821
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.