Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36822
Title: Khảo sát khả năng ứng dụng ống nano carbon đánh giá hiện trạng ô nhiễm khí BTEX tại TP. Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Hữu Quỳnh Anh
Trương, Hữu Hằng
Nguyễn, Hoàng Việt
Trần, Văn Bảo
Phan, Đình Tuấn
Nguyễn, Hải Đăng
Nguyễn, Thu Yến
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Ống nano carbon
Đánh giá
Ô nhiễm khí BTEX
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 21 .- Tr.28-30
Abstract: Ô nhiễm môi trường không khí đang đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của con người thông qua đường hô hấp, tiêu hóa và qua da. Với thành phố phát triển như TP. Hồ Chí Minh, nhu cầu đi lại của người dân khá lớn, dẫn đến việc chất lượng không khí bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs gồm Benzene, Toluene, Etylbenzene, Xylene (BTEX). Đề tài nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm khí BTEX tại TP. Hồ Chí Minh sử dụng vật liệu chuẩn than hoạt tính (theo TT24/2017/TT-BTNMT và phương pháp NIOSH 1501) và vật liệu ống nano carbon (CNTs). Các mẫu khí được thu thập tại 3 địa điểm bao gồm vòng xoay Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng, hầm giữ xe và trạm xăng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nồng độ BTEX phân tích được bằng vật liệu ống nano carbon cao hơn so với vật liệu ống than hoạt tính và thay đổi tùy thuộc vào vị trí lấy mẫu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36822
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.