Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36822
Nhan đề: Khảo sát khả năng ứng dụng ống nano carbon đánh giá hiện trạng ô nhiễm khí BTEX tại TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê, Hữu Quỳnh Anh
Trương, Hữu Hằng
Nguyễn, Hoàng Việt
Trần, Văn Bảo
Phan, Đình Tuấn
Nguyễn, Hải Đăng
Nguyễn, Thu Yến
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Từ khoá: Ống nano carbon
Đánh giá
Ô nhiễm khí BTEX
Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 21 .- Tr.28-30
Tóm tắt: Ô nhiễm môi trường không khí đang đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của con người thông qua đường hô hấp, tiêu hóa và qua da. Với thành phố phát triển như TP. Hồ Chí Minh, nhu cầu đi lại của người dân khá lớn, dẫn đến việc chất lượng không khí bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs gồm Benzene, Toluene, Etylbenzene, Xylene (BTEX). Đề tài nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm khí BTEX tại TP. Hồ Chí Minh sử dụng vật liệu chuẩn than hoạt tính (theo TT24/2017/TT-BTNMT và phương pháp NIOSH 1501) và vật liệu ống nano carbon (CNTs). Các mẫu khí được thu thập tại 3 địa điểm bao gồm vòng xoay Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng, hầm giữ xe và trạm xăng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nồng độ BTEX phân tích được bằng vật liệu ống nano carbon cao hơn so với vật liệu ống than hoạt tính và thay đổi tùy thuộc vào vị trí lấy mẫu.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36822
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.