Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36825
Title: Đặc điểm lở đất, lũ quét, lũ ống tại một số vị trí đặc trưng thuộc các huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La và Yên Châu tỉnh Sơn La
Authors: Đào, Văn Thịnh
Đỗ, Đình Chung
Nguyễn, Đình Bốn
Nguyễn, Văn Minh
Đinh, Văn Phú
Võ, văn Phong
Phạm, Văn Hùng
Nguyễn, Thu Hương
Nguyễn, Minh Tiến
Keywords: Đặc điểm lở đất
Lũ quét
Lũ ống
Một số vị trí
Quỳnh Nhai
Thuận Châu
Mường La
Yên Châu
Sơn La
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 21 .- Tr.31-33
Abstract: Trong các năm 2017-2018 Viện Địa chất và Môi trường đã tiến hành đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp giảm thiểu các tác động đến một số điểm dân cư có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Sơn La”. Theo kết quả nghiên cứu đã ghi nhận thực tại 5 vị trí đặc trưng có 34 điểm sạt lở đất và 15 điểm xảy lũ ống, lũ quét. Trong đó có các điểm tác động trực tiếp đến một số khu vực dân cư (gây chết người, phá hủy tài sản, nhà cửa, hoa màu, mất đất canh tác..). Trên cơ sở kết quả khảo sát ngoài trời, giải đoán ảnh viễn thám và tài liệu tham khảo các tác giả đã xây dựng Bản đồ thực trạng sạt lở đất, lũ ống, lủ quét tại 5 điểm đặc trung tỷ lệ 1:25.000.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36825
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.