Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36835
Title: Kết quả nghiên cứu xác định thời vụ gieo trồng thích hợp cho sản xuất ngô tại tỉnh Sơn La
Authors: Nguyễn, Đức Thuận
Keywords: Ngô
Thời vụ
Thời gian sinh trưởng
Năng suất
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 07 .- Tr.123-126
Abstract: Các thí nghiệm nghiên cứu về thời vụ gieo trồng ngô thích hợp tại 3 huyện: huyện Mai Sơn, Mường La và Yên Châu của tỉnh Sơn La được tiến hành vào vụ xuân - hè năm 2017 và 2018 với giống ngô lai NK7328 cùng 4 công thức TN là: CT1: Gieo ngày 01/4; CT2: Gieo ngày 20/4; CT3: Gieo ngày 30/4; CT4 (đ/c); Gieo ngày 10/4. Kết quả thí nghiệm đã xác định được thời vụ gieo trồng ngô thích hợp nhất ở khu vực nghiên cứu là từ 20/04 đến 30/4.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36835
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.197.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.