Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36838
Title: Chế tạo, nghiên cứu đặc trưng, tính chất của nhựa epoxy đóng rắn bằng hợp chất cơ titan và một số hợp chất amin
Authors: Hồ, Ngọc Minh
Đoàn, Văn Phúc
Nguyễn, Thúy Chinh
Trần, Thị Thanh Vân
Thái, Hoàng
Keywords: Epoxy
Tetrabutyl titanate (TBuT)
Amine hardeners
Mechanical strength
Thermal resitance
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 03 .- Tr.401-406
Abstract: Công trình này tập trung trình bày các kết quả đóng rắn nhựa epoxy YD-128 bằng hợp chất cơ titan, so sánh với các chất đóng rắn amin thông dụng sử dụng trong công nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36838
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.117.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.