Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36847
Title: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của các gống sắn mới nhập nội tại Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Đức Thành
Lê, Quý Tường
Nguyễn, Văn Nam
Nguyễn, Văn Minh
Keywords: Giống sắn nhập nội CIAT
GM 579-13
SM1511 - 6
GM 957- 11
Ngắn ngày
Năng suất cao
Đắk Lắk
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 08 .- Tr.12-17
Abstract: Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá sinh trưởng, phát triển, năng suất của 21 giống sắn nhập nội và giống đối chứng KM94 trong hai năm 2018 và 2019 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả đánh giá đã xác định được 3 giống sắn cho sinh trưởng, phát triển tốt và đạt năng suất cao gồm: GM 379-13, thời gian sinh trưởng (TGST) 305 - 315 ngày, năng suất củ tươi 96,80 tấn/ha, năng suất tinh bột 29,14 tấn/ha, năng suất sinh khối 212,46 tấn/ha; SM 1511 - 6, TGST 295 - 305 ngày, năng suất củ tươi 91,0 tấn/ha, năng suất tinh bột 27,24 tấn/ha, năng suất sinh khối 187,95 tấn/ha; GM 957-11, TGST 305 - 315 ngày, năng suất củ tươi 93,05 tấn/ha, năng suất tinh bột 26,42 tấn/ha, năng suất sinh khối 178,60 tấn/ha.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36847
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.177.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.