Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36851
Title: Quan hệ Nga – phương Tây qua cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraina và tác động của nó đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị Việt Nam
Authors: Đinh, Công Tuấn
Keywords: Khủng hoảng chính trị Ukraina
Mâu thuẫn Nga – Mỹ và phương Tây
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 11 .- Tr.12-22
Abstract: Bài viết phân tích mối quan hệ Nga – phương Tây qua các cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraina, những hệ lụy đối với thế giới và tác động của nó đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36851
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.57 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.39.7


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.