Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36855
Title: Đánh giá hiện trạng nguồn nước mặt cho sinh hoạt nông thôn tỉnh Vĩnh Long Đề xuất giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả
Authors: Lê, Thị Phụng
Keywords: Nguồn nước mặt
Sinh hoạt nông thôn
Vĩnh Long
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 21 .- Tr.43-45
Abstract: Hiện nay, tại các khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung, tại tỉnh Vĩnh Long nói riêng, đặc biệt là các xã của tỉnh, do điều kiện kinh tế thấp, nhiều hộ gia đình ở nông thôn vẫn sử dụng nước sông, ao hồ kênh rạch để phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Việc sử dụng nguồn nước không bảo đảm vệ sinh và ô nhiễm đã dẫn đến nhiều hệ lụy về sức khỏe con người. Nội dung bài viết là kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng và chất lượng nước mặt nhằm làm cơ sở khoa học để xuất các giải pháp quản lý, sử dụng nguồn nước mặt cho sinh hoạt nông thôn của tỉnh Vĩnh Long.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36855
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.