Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36873
Nhan đề: Quyền lực bị... đánh cắp?
Tác giả: Trung Ngôn
Từ khoá: Quyền lực
Đánh cắp
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.69-70
Tóm tắt: Quán nước bà béo đầu khu tập thể mới sáng ra đã có người trò chuyện xôn xao. Sức nóng của dịch Covid-19 cũng chưa đến mức mọi người bàn tán ồn ào như vậy. Theo quy định phải đeo khẩu trang nên âm thanh của những người tranh luận có phần bị nén lợi nhưng không kém phần sôi nổi: - Nhờ đấy bố làm "quan" to thế, người thường sống đến 5-7 đời cũng không hết của, vậy mà còn tham nhũng. Giờ thì hỏng rồi... Các vị có biết hắn là ai không?
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36873
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
707.11 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.