Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36873
Title: Quyền lực bị... đánh cắp?
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Quyền lực
Đánh cắp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.69-70
Abstract: Quán nước bà béo đầu khu tập thể mới sáng ra đã có người trò chuyện xôn xao. Sức nóng của dịch Covid-19 cũng chưa đến mức mọi người bàn tán ồn ào như vậy. Theo quy định phải đeo khẩu trang nên âm thanh của những người tranh luận có phần bị nén lợi nhưng không kém phần sôi nổi: - Nhờ đấy bố làm "quan" to thế, người thường sống đến 5-7 đời cũng không hết của, vậy mà còn tham nhũng. Giờ thì hỏng rồi... Các vị có biết hắn là ai không?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36873
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
707.11 kBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.