Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36875
Title: Nghiên cứu nuôi trồng nấm ký sinh côn trùng Isaria tenuipes (Peck-) SamSon được phát hiện ở núi Langbian - Đà Lạt
Authors: Phan, Nhã Hòa
Trương, Bình Nguyên
Keywords: Cordyceps takaomontana
Isarìa tenuipes (Peck.) Samson
Isaria japonica
Nấm ký sinh côn trùng
Paecilomyces tenuipes
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 08 .- Tr.46-53
Abstract: Những kết quả trong nghiên cứu sẽ góp phần vào việc bảo tồn, phát triển loài nấm này đồng thời tạo tiền đề để phục vụ cho các nghiên cứu tìm hiểu khả năng ứng dụng trong y dược học và đối kháng sinh học của loài nấm này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36875
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.